Poetry by Art in Paris


397216_10151174682104650_923564199_n

Writer, poet and painter: Henrik Tibblin

Mitt Paris

Paris, Oh mitt Paris. Jag for till Paris så fort jag kom åt

Rive Gauche, med sina minnen med sin Boul Mich och sin Boulevard saint Germain

Place Pigalle med sina flickor.

Seine med sina löften.

Här fanns hoppet, här fanns tron på det möjliga

Oh Paris, mitt Paris blev för mig blott en hägring en dröm

un tablaux, n’est pas!

Håll drömmen vid liv!

165450_178959092131778_100000530654365_528572_5505339_n

Writer, poet and painter: Henrik Tibblin

Shakespeare & Company

Shakespeare and Company is a historic bookshop with a very special character. A bookshop which had different addresses around the Latin Quarter, place de l’Odeon.
In the 1920s, a woman from Seattle in the U.S., here in Paris, and opened instead. The special thing was that this would only be English literature, and it has remained so.
There is also a publisher. Among the famous people here got his signature must include James Joyce who published the novel Oddysee at this publishing house in the 1920s.
Even Ernest Hemingway was in the publisher circuit writers, such as Gertrude Stein, she also lived in these districts.

Shakespeare and Company är en historisk boklåda med en mycket speciell karaktär. En boklåda som haft olika adresser runt om i Quartier Latin, place de l’Odeon. På 1920-talet kom en kvinna från Seattle i USA, hit till Paris och öppnade stället. Det speciella var att här skulle endast finnas engelskspråkig litteratur, och det har så förblivit. Här finns även ett förlag. Av de berömdheter som här fått sitt signum måste nämnas James Joyce som gav ut romanen Oddysée på detta förlag på 1920-talet. Även Ernest Hemingway fanns i förlagets krets författare, liksom Gertrud Stein, hon som dessutom bodde i dessa kvarteren.

40495_148753821818972_100000530654365_349091_3925794_n

Writer, poet and painter: Henrik Tibblin

Le Filantrop

Le Filanthrop, the abandoned clown, placed at a cafe table in front of the edema land that had once been the location of the circus and carnival, which recently spread joy and celebration right here.
A kind of theater backdrop stands firmly uppstagad just beside a rattling carousel with white steeds. In the theater wings can be seen a rooster sitting in a cafe – in the style of clown cafe tables. When one considers the carousel slides his gaze over to a desert buggy, and an armful of pieces of wood, and the shadows on the plot as well as glowing.

A drama of a fire?

That part of the painting gives well most abandoned and tragic emotion. It soon transformed into something that most resembles a burlesque history: the painting’s fund is partly a black cat with a curling tail, ready to go, and also an extended kloförsedd raptor wing threatening approaching clown. As an exclamation perfected as the painting of a tightrope walker on with a pointed hat and in white / navy suit, balancing between the pavement and the front edge of the boulevard, one three feet in the air on a slack rope. Constantly in this balancing act between humor and tragedy.

 

Le Filantrop, den övergivna clownen, som placerats vid ett cafébord framför den ödemtomten som en gång varit platsen för cirkusen och tivolit, som nyligen spritt glädje och fest just här.

Ett slags teaterkuliss står stadigt uppstagad strax bredvid en skramlande karusell med vita springare. På teaterkulissen kan skönjas en tupp som sitter på ett café – i samma stil som clownens cafébord. När man betraktar karusellen glider blicken över till en öde barnvagn och ett fång brädlappar, och skuggor på tomten som liksom glöder.

Ett drama en brand?

Den delen av målningen ger väl mest övergivna och tragiska känslor. Den förbytts snart till något som mest påminner om en burlesk historia: i målningens fond sitter dels en svart katt med ringlande svans, beredd till språng, och dels en utsträckt kloförsedd rovfågelvinge som hotande närmar sig clownen.

Som ett utropstecken fulländas målningen så av en lindansare om med en spetsig hatt och i vit/marin kostym, balanserar mellan trottoarens front och boulevardens kant, en tre meter upp i luften på slak lina. Ständigt i denna balansakt mellan humor och tragik.

IM000049.JPG

Writer, poet and painter: Henrik Tibblin

Musettedragspelaren

A Musettedragspelare with beret askew and a fluttering scarf in navy, are the focus.      

The facade lets me get a sparkling green color with hints of something yellow and shimmering reflections that soon turns into a haze, a light that hits the facade.                                                   

As a dominant banner so I let the warm yellow awning folded down onto a cafe window that reflects traits player movements with sharp reflexes.

En Musettedragspelare med basker på sned och en fladdrande halsduk i marin, står i fokus.

Fasaden låter jag få en sprittande grön kulör med inslag av något gul och skimrande reflexer som snart övergår i ett soldis, ett ljus som träffar fasaden.

Som en dominerande fana låter jag så en varmt gul markis fällas fram över ett caféfönster som speglar dragspelarens rörelser med skarpa reflexer.

40470_148753765152311_100000530654365_349090_3370395_n

Writer, poet and painter: Henrik Tibblin

Clownens porträtt

A clown, a face, a portrait in yellow sweeping lines, a clown who raises his swan neck to appease, and who raises his gaze like a proud fanfare. This clown is not abandoned at all. No, he radiates happy, but still looks so simple out.  He nose is naturally a clown, tomato red, and round about the relatively small painting sprawls several red balls, strung on dangerously cold black pointed lances. Just behind the clown rests a shadow of an opening, a shade that turns into a glowing colored clown as well as leaves in his outstretched progressive movement.

*

En clown, en face, ett porträtt i gula svepande linjer, av en clown som sträcker upp sin svanhals som för att blidka, och som höjer sin blick likt en stolt fanfar.

Den här clownen är alls inte övergiven. Nej, han strålar lyckligt, men ser ändå så simpel ut. 

Han näsa är förstås en clowns, tomatröd, och runtomkring på den förhållandevis lilla målningen spretar flera röda bollar,  uppträdda på farligt kalla svarta spetsiga lansar.

Strax bakom clownen vilar en skugga i en öppning, en skugga som övergår i en glödande kulört som clownen liksom lämnar i sin uppsträckta framåtsträvande rörelse.

6 svar på “Poetry by Art in Paris

  1. Pingback: Paris, mina drömmars stad | TibblinsBlog
  2. Pingback: Cultural News – culturalnews2015
  3. Pingback: Cultural blog – culturalnews2015
  4. Pingback: Tibblins New Community is active in various fields | Tibblins New Community

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star