Sommar i Stockholm


Stockholm i tid och rum, i dikt och i betraktelse

* * *

Stockholm in time and space, in poetry and in contemplation

Stockholmssommar  –  Sommar i staden 2013.

Summer in the city 2013

Text: Henrik Tibblin
Photo: Henrik Tibblin
Stockholm in the blue hour, lake kiss the sea, slussen
Artist: Henrik Tibblin
I år är det en Stockholmssommar för mig. Idag börjar jag min Stockholmspromenad vid Lågskäret och vid Kärrtorpet. Det är lite utanför city, närförorten med sjöar och skogar. Byggnaderna, torgen och kvarteren är stöpta  i typisk femtiotalsanda, med något uppstickande undantag här och var.
.
This year it is a Stockholm summer for me. Today I start my walk at Stockholm from Lågskäret and Kärrtorp. It’s a bit outside the city, close but far away, with lakes and forests. The buildings, squares and blocks are cast in the typical fifties spirit, with slightly protruding exceptions here and there.
.
.OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
.
Det är många som joggar nu för tiden, som sliter och bränner fett, kalorier och idealvikter jagas. Det är inte min väg. Nej, jag tänker mycket bättre när jag promenerar; jag kan iaktta, lyssna och lukta, uppleva i
promenaden. Något jag inte gör när jag joggar, då upplever jag bara tidens takt och flåset och hjärtklappning och ont i ben och envisa skoskav.
.
There are many who jogs nowadays, which rips and burns fat, calories and ideal weights hunted. It’s not my way.
No, I’m thinking much better when I walk, I can observe, hear and smell, experience in the walk. Something I don’t feel when I jog, then I feel just the passage rate and panting and palpitations and sore legs and sore feet stubborn.
.
.
Vägen sluttar svagt ner mot Nytorpsängen med sitt böljande gräs, och med sina hundars skall i bakgrunden. Över ängen och in i Björkhagen, vidare genom Hammarbyhöjden, och upp till Skanstull, på bron som löper under motorvägsbron, över sluss och kanal.
.
The road slopes gently towards Nytorp bed with its rolling grass, and with their dogs to be in the background. Over the meadow and into Björkhagen, on through Hammarbyhöjden, and up to Skanstull, on the bridge that runs under the motorway bridge, over the gate and the channel.
.
Nu börjar Södermalm torna upp sig, men jag vänder vid Folksamskrapan, där jag var med i en film som handlade om börskraschen, där direktörer tog livet av sig, hoppade och aktier regnade och föll ner från direktörsvåningen och alla direktörer som rusade ut från den rasande toppvåningen.
.
Now the Södermalm loom, but I turn at Folksam scraper, where I was in a movie that was about the stock market crash, where directors killed himself, jumped and share rained and fell down from the director floor and all directors who rushed out from the furious top floor.
(ska försöka hitta ett klipp och lägga in här)
:
:
Nere vid kajen till Hammarbykanalen går nu min väg. Här ligger fiskebåtar från förr ankrade vid kajen. Måsars skri och solen vräker ner sin glans. Förbi gratisfärjan mellan Barnängsbryggan och Luma brygga, borta i Hammarby sjöstad.
.
Down at the wharf to Hammarby canal now go my way. Here lies the fishing boats of yesteryear anchored at the quay. The birds cry and the sun pouring down its glory. Past the free ferry between Barnängsgatan bridge and Luma bridge, gone Hammarby seaport.
.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Nu är jag framme vid Danviksbrons kanal ut till Saltsjön. Bron förbinder Nacka med Stockholm.
.
Now I arrived at Danviksbrons channel out to Salt Lake. The bridge connects Nacka to Stockholm.
.
.
Kajpromenaden tar mig under bron och fram till udden av Stockholm, Mastudden. På andra sidan ligger Kungliga Djurgården med sina palats och sitt Thileska Galleri.
.
The walk takes me under the bridge and up to the edge of Stockholm, Mast cape. On the other side lies the island of Djurgården with its palaces and its Thielska Gallery.
.OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Men jag sträcker ut in i hamnområdet istället. Förbi Viking Line och Birka Cruise, och några gästande skepp. Just vid Mastudden såg jag den fullständigt underbara Svanfamiljen med fyra små och mor och far som seglande skepp med fulla segel.

.

But I stretch out into the harbor instead. Passing Viking Line and Birka Cruise, and a few visiting ships. Just at Mast Udden I saw the completely gorgeous Swan family with four small and the mother and father as a sailing ship with full sails.

.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
 
Framme vid Slussen blir den första pausen, för nu tänker jag åka båt. Tio minuter tar det för färjan att segla från bryggan vid Gamla Stan till Allmänna gränd på Djurgården.
Arriving at the Slussen the first break, for now I intend to go boating. Ten minutes does it take the ferry to sail from the dock at the Old Town to the General alley on Djurgården
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
.
Jag rundar Gröna Lund med god fart och köper mig en glasstrut, som jag äter gående. Valdermarsudde kommer strax, där konstnärsprinsen Eugén har sitt slott, vackert och så prunkande. Biskoppsudde, Blockhusudden, förbi Thielska galleriet går min promenad.
.
.I round the tivoli Gröna Lund with good speed and buy me an ice cream cone, I eat consistently. Valdermarsudde will be right where the artist prince Eugén has its castle, beautiful and so lush. Biskoppsudde, Blockhusudden, past Thielska gallery walk my walk.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Och just när jag kommer till anloppet av Djurgårdsbrunnskanalen, seglar den andra svanfamiljen fram. Eller om det är samma svanfamilj  som har tagit sig över inloppet till världens vackraste huvudstad. Oklart hur fort de kan simma men det är nog bara två hundra meter mellan Mastudden och Blockhusudden. eller så är det två olika familjer.
.
And just when I get to the onslaught of Djurgårdsbrunnskanalen, sailing the other swan family forward. Or if it is the same who came across the entrance to the world’s most beautiful capital. Unclear how fast they can swim but it’s probably only two hundred meters between the Mastcape and Blockhusudden. or it is different families.
.
.OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Djurgårdsbrunnskanalen sträcker sig mellan Djurgården och Diplomatstaden, från Strandvägsbron, förbi Sjöfartsmuseet och Radiohuset, Engelska kyrkan och diplomatvillorna, och ut förbi Djurgårdsbrunns värdshus och ut i saltsjön.
.
Djurgårdsbrunnskanalen extends between Djurgården and Diplomatstaden, from Beach Road Bridge, past the Maritime Museum and the Radio Hall, the Church of England and diplomatic villas, and out past Djurgårdsbrunns inns and out of the salt lake.
.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
.
Vid Strandvägsbron reser sig Nordiska museet’s enorma stenpalats, med alla historiska minnen från vår historia – dock ligger Historiska museet i närheten, gå bara över sagda bro och ta Narvavägen fram i 250 meter ungefär. Nå, jag slussar mellan alla vilande och kacklande gäss, som här breder ut sig i gröngräs och på stigar, fram till Vasa museet och till vattnet på den andra sidan ön.
.
At the bridge to Strandvägen towering Nordic Museum’s huge stone palace, with all the historical memories of our history – but is the Historical Museum nearby, just go over said bridge and take Narvavägen front of 250 meters approximately. Well, I locks between the dormant and cackling geese, as this will spread on the green grass and the paths to the Vasa Museum, and the water on the other side of the island.
.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Alldeles vid Wasamuseet, här finns också en passage, som man med fördel kan gå, förbi Liljewahls konstgalleri och förbi det nyöppnade ABBA-museet. Allmänna gränd igen. Gröna Lund har nu slagit upp sina tivoliportar för nya spektakel :
.
”kom och ha kul, spring bort bekymmer, sorger och besvär, kom hit och slå en slant, satsa en peng och virvla runt mellan upp och ner, hit och dit, i en farlig karusell”.
.
Right by the Wasa museum, there is also a passage which you can usefully go, past Liljevahl’s art gallery and past the newly opened ABBA Museum. General alley again. Gröna Lund has now opened its doors for new fairground spectacle:
.
”Come and have fun, running away worries, sorrow and trouble, come here and turn a buck, bet a money and swirl between up and down, hither and thither, in a dangerous carousel”.
.
Men jag tar i stället Djurgårdsbåten från Allmänna gränd, tillbaka till Slussenbryggan i Gamla stan. En skön bensträckarpaus, tio minuter. Sedan stegar jag upp för trappan till Slussenkarusellen, och upp på Katarinavägens fina uppåtgående kurva, som leder upp till Fjällgatan.
.
But I take instead Djurgården ferry from General alley, back to the lock bridge in Old Town. A nice soft paus, ten minutes. Since ladder I climb the stairs to Slussencarousel, and on Catherine’s Road nice upward curve, leading up to Fjällgatan.
.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Den strålande Stockholmsutsikten prunkar här och är rent av betagande underbar. Havets närhet till Stockholm, så nära och staden med sin puls, en blandning mellan sött och salt, där Mälaren kysser havet vid Slussenporten.
.
The radiant Stockholm view perunkar here and is downright captivating wonderful. Sea proximity to Stockholm, so close and the city with its pulse, a mix between sweet and salty, where Lake Mälaren kisses the sea at Slussen port.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Efter Fjällgatan viker jag av ner förbi Ersta och korsar Folkkungagatan, över Erstagatans trottoar och upp längs Bondegatan, vänster Skånegatan, och ner i de nya Södermalmskvarteren.
.
After Fjällgatan I yield of the past Ersta and crosses Folk King Street, across Ersta the pavement and up along Bondegatan, left Skanegatan, and down in the new Södermalm district.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
.
Barnängsbryggan skymtar strax, och i väntan på färjan sträcker jag på mig, Det rör sig om 12 kilometer minst som jag har gått i maklig takt, och nog har jag förbränt lika mycket kalorier som de tokna joggarna som passerat mig tid efter annan.
.
Child Meadow Bridge looming shortly, and while waiting for the ferry I stretch for me, It is about 12 km at least that I’ve been at a leisurely pace, and, I have burned the same amount of calories they tokna joggers passed me from time to time.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
.
Färjan här ta också runt tio minuter, över gattet till Luma brygga i Hammarby sjöstad. Jag passerar raskt Hammarby fabriksområde, för att gå genom skogen fram till Hammarbyhöjden igen. Nytorpsgärde och vi är åter i Kärrtorp och vid Lågskär.
.
The ferry here also take around ten minutes over gattet to Luma bridge in Hammarby seaport. I pass swiftly Hammarby factory area, to go through the forest to Hammarbyhöjden again. Nytorp Gärde and we are back in Kärrtorp and at Lågskär.
.
Henrik Tibblin gjorde denna promenad den första juli 2013.
.
Henrik Tibblin did this walk down the first of July 2013
..
Stockholm Konstverk av Henrik Tibblin
Stockholm i blå timmen / Stockholm in the early blue houre
konstnär/Artist: Henrik Tibblin
:

.

Sommar i Stockholm 2012
Fem sjöars promenad, beskriver något hur Stockholm är fantastiskt. Den här promenaden börjar alls inte i storstilade Strömmen, Skeppsbron eller på Djurgården, utan så där lite lagom från baksidan.
.
Vid Lågskäret i Kärrtorp i Johanneshov, idel femtiotalsbebyggelse, här börjar vår promenad. Nackareservatet ligger strax bredvid. Fullt med blåbär och lingon. Något rådjur passerar sakta med tindrande ögon.
.
Söderbysjön spricker ut i förföriska glitter och stänk. Gäss o änder och badande befolkar sjön. Träbron tar oss över, på ena sidan Dammtorpssjön med alla näckrosor och fortfarande Söderbysjön till höger, som sträcker sig ner mot Älta o Skarpnäck.
.
Framme vid Hellasgården ligger min barndomsjö Källtorpssjön, för långfärdsskrisko och glada bad. Vi rundar sjön och knatar envist upp för gräsmattan vid badplatsen. Nu är vi i Hästhagen, med ståtliga villor på klipporna. Vi är framme vid Järlasjön med Järla och Finntorp, barndomens rike.
.
Nu blir det Ältavägen några hundra meter för att snart hamna invid Nackanäs och Sickla kanal och Sickla sjö. Här framme, när vi har promenerat i två timmar, reser sig Hammarbybacken, där Sicklasjön övergår i Hammarbysjön, vid Hammarby sjöstad.
.
Efter snirkliga gångvägar på trätrottoarer når vi färjan som går mellan Luma brygga i Hammarby och Barnängsbryggan på Södermalm.
.
Sedan fortsätter vår vattenpromenad, uppför Bondegatan, vidare ner över Borgmästargatan, och in på Katarinavägen, och vi är framme vid den glittrande Strömmen, med Skeppsholmen med Chappman, Skeppsbron med kungligt slott, alla skärgårdsbåtar, Nationalmuseum o Grand hotell.
.
Upp över Blaiseholmen och in till  Nybroviken. Dramaten med sin teater och Strandvägen med sin prakt.  Djurgårdsbron där framme i fjärran, lockar till mera äventyr.
.
Henrik Tibblin, med på promenaden
Summer in Stockholm 2012    ”Five lakes walk”
.
Five lakes walk, describes some how Stockholm is fantastic. This walk starts at all not in grandiose power, wharf or on Djurgården, but so where just the right bit from the back. At Lågskäret in Kärrtorp in Johanneshovsbron, sheer fifty buildings, here begins our walk.
.
Nackareservatet located just next door. Lots of blueberries and cranberries. Something deer passes slowly with sparkling eyes. Söderbysjön bursting out in seductive glitter and sprinkles. Geese o ducks and bathers populate the lake. The wooden bridge takes us over on one side Dammtorp lake with all lilies and still Söderbysjön to the right, stretching down towards Dwell o Skarpnack.
.
Arriving at Hellasgården is my child tome lake, Källtorp lake, for skieing and happy swimming. We round the lake and goes over stubbornly up for the lawn at the beach. Now we are in Hästhagen, with stately villas on the rocks.
.
We have arrived at Järla Sea with Järla and Finntorp, my childhood realm.Now it Ältavägen few hundred meters to soon end up next Nackanäs and Scrape Scrape channel and lake. Here in front, when we have walked for two hours, gets up Hammarbybacken where Scrape Sea turns into Hammarby Lake, at Hammarby seaport.After meandering walkways on trätrottoarer we reach the ferry that runs between Luma bridge in Hammarby and Barnängsgatan bridge at Södermalm.
.
Then continue our water walk, up Bond Street, then down over Borgmästargatan, and onto Catherine Street, and we have arrived at the glittering stream, with Skeppsholmen with Chappman, the wharf with the royal palace, all ferries, National Museum o Grand Hotel.
.
Up over Blasieholmen and into central Stockholm. Dramatic with its theater and Strandvägen with its splendor. Djurgårdsbron up ahead in the distance, it attracts more adventures.
Henrik Tibblin, with the walk

Sköna Stockholm

Stockholm, sköna Stockholm så vacker, med vatten och skär

Ofta så kall, Stockholm så kall med sitt golv, sitt kalla Sergels torg

Det knastrar så kallt om mina steg när jag går över fruset Humlegårdgräs

Stockholm så kall så hård men för många alltid så skön

Sköna Stockholm, med Operan och Dramaten

Parker och prång, gränder och torg 

Stureplan, Djurgården och Berns

Så mycket kärlek, så mycket värme om vi bara kommer dig nära

Stockholm är vatten, kärlek och värme kyla och stress och det hårda livet

Stockholm är livet svart eller vitt

Lev ditt Stockholmsliv – lev väl

Comfortable Stockholm

Stockholm, beautiful Stockholm so beautiful, with all water and cut

Often so cold, so cold Stockholm with the floor,  so Cold on Sergels torg

It crackles so cold on my steps when I go over frozen Humlegårdsgräs
.
Stockholm so cold so hard but for many always so Beautiful
.
Comfortable Stockholm Opera and Theatre Dramatic
.
Parks and alleys, lanes and Squares
.
Stureplan and Djurgården and Berns
.
So much love, so much Beauty if we only will come to you Close
.
Stockholm is water, love and warmth cold and stress and the hard Life
.
Stockholm, life is black or White 
.
Live your Stockholmsliv – live well
.

Södermalm

Med alla sina fåglar, och med allt sitt bus

Södermalm, Som vi älskar som vi sjunger

Har något mystiskt av sin charm, för ingenstans känns du igen som du gör, här på Söder

Katarina och Sofia Längre bort Högalid

Gå i Berlin, i Paris. Eller på Ramblas i Barcelona

Spelar det nån roll var dina fötter går, när du är hemma, här på Söder

Katarina och Sofia Längre bort Högalid

Här på Söder kan du vara som du är, kasta loss, kolla Bajen, gå på kvarnen

Alltid hemma här på Söder

Katarina och Sofia Längre bort Högalid

Passera alla broar, kom från Slussen, från Hornstull,

överallt från var du kommer, från Skanstull, Danvikstull, med allt sitt vatten

Det spelar ingen roll, för du är här, här på söder

Katarina och Sofia Längre bort Högalid

Eller kom från Hammarby med all sin glädje, med snickarglädje,

flottarglädje och med all sin kärlek till sin fotboll

För det är på Söder som vi lever alla vi som älskar livet, på något sätt

Södermalm

With all their birds, and with all his mischief

Södermalm, as we love that we sing

Have something mystical of its charm,

for nowhere feels you recognize that you do, here in South

Catherine and Sofia Farther way Högalid

Go in Berlin, in Paris. Or at Ramblas in Barcelona

Does it matter where your feet go when you’re at home, here in the South

Catherine and Sofia Farther way Högalid

Here in the south, you can be who you are, cast off, check Hammarby, go to the mill

Always at home here in South

Catherine and Sofia Farther way Högalid

Pass all the bridges, come from Slussen, from Hornstullstrand,

everywhere from where you come from Skanstull, Danvikstull, with all its water

It does not matter, because you’re here, here in south

Catherine and Sofia Farther way Högalid

Or come from Hammarby with all its joy, with gingerbread,

rafts joy and with all his love for his football

For it is the South that we live all of us who love life, somehow

Author: Henrik Tibblin

Författare: Henrik Tibblin

Preview Imagehttps://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=ET2L58BN9MDBE

2 svar på “Sommar i Stockholm

  1. Pingback: Stockholmssommar – Sommar i staden 2013 | TibblinsBlog
  2. Pingback: Sköna Stockholm | TibblinsBlog

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star