News from Tibblins New Community


News 2021

FÖRLAGET TIBBLIN & PARTNER
https://anderst45.wordpress.com

Ange Namn, boktitel, antal, leveransadress. 
Beställning av böcker från förlaget, använd mailadressen:
http://tibblinpartner@gmail.com
Leveranstid: tio dagar Betalningsvillkor: tio dagar

Här följer nyheter som rör webbsidan Tibblins new Community och förlag Tibblin & Partner

West & Partner Detektivbyrå

Andra boken

Fallet IMPOSSIBLE

Detektivbyrån West & Partner med placering på Söder i Stockholm, får ständigt nya uppdrag av den hårt pressade Stockholmspolisen.
Nu gäller det två nya mycket komplicerade fall. Fallet Impossible, gestaltar det omöjliga; med hoten, med falska anklagelser och med möjliga kopplingar till den internationella brottsligheten. Fallet Sprängd lustjakt, en brutal jakt, med mord, spänning och förföljelse, hopplöshet och så det definitiva slutet. Vem överlever sådant? De ständigt existerande grupperingarna av kriminella upphör aldrig med sina rörelser och sin smartness där STOCK och Juggemaffian utgör kärnan.
Författare: Henrik Tibblin     Förlag: TIBBLIN & PARTNER
https://anderst45.wordpress.com/2019/08/14/west-partner-detektivbyra-fallet-impossible/

West & Partner Detektivbyrå

Första boken

West & Partner Detektivbyrå Dramatiska fall i Stockholm, författare Henrik Tibblin

Två maffiagrupper mäter sina styrkor. Juggemaffian och Stockholmarna, som förkortas STOCK som är en korrumperande verksamhet, med grenar i Stureplansmaffian och även ute i Årsta partihallar. Allt hänger ihop. Lennart West är helt solo när han etablerar sig med sin privata detektivbyrå på Högbergsgatan i ärvd våning. Genast, från första stunden då arvet är skiftat, händer det mystiska saker, som leder djupt ner i den undre världen i huvudstaden: blöta jobb, kuppen på Valla, konststölden på Nationalmuseum, trafficking och flyktingköpaffärer. Det blir de första fallen för detektiven.

Författare: Henrik Tibblin   Förlag Tibblin & Partner

https://anderst45.wordpress.com/2018/12/17/west-partner-detektivbyra/

Priserbjudande F-pris: 225:00

”Castello Rioja revolten Barcelona” skriven av Henrik Tibblin är nu publicerad och utgiven av Förlag Tibblin & Partner. Boken presenteras och boksignering sker 26/1 på en bokhandel i Stockholm.

De fem facebookgrupperna är nu kompletta och bevakar intresset, marknadsföring, spridning av aktuella titlar, nyheter, utbyte.

Utgivningar som planeras under året: ”West & Partner Detektivbyrå”, ”Dramat Casino Royal”. Romaner i genre Detektivromaner. Förlag Tibblin & Partner.

NU har det skapats litterära grupper för våra bokutgivningar, förlag Tibblin & Partner. Vi talar om grupperna:

* Parissviten,

* Maffiasviten Italy,

* Castello Rioja med Barcelonarevolten

* Stockholmsböckerna med Detektivbyrå West & Partner.

https://www.facebook.com/groups/164251497504869/?ref=bookmarks

”Utsänd att avslöja & Hämndens sötma” Författare Henrik Tibblin

”Utsänd att avslöja” och ”Hämndens sötma”

Författare Henrik Tibblin      

Fredrico Fiola, är en italiensk advokat, som för fem år sedan medverkade i den klassiska maffiarättegången i Milano, där nästan en hel maffiafamilj krossades. Han är nu på gång igen med nya utmaningar för rättvisan. På en annan scen denna gång. Hans bas och advokatbyrå ligger fortfarande i Genova med centralt läge; i en före detta livsmedelshandel och före detta pizzeria, på Via Balbi i centrala Genova. Det nu aktuella uppdraget innebar stationering i Palermo på obestämd tid. Allt var synligt men inte riktigt tillgängligt. Alla var inblandade, men inte fullt synligt. Det fanns inga otvivelaktiga bevis. Bara rykten som florerade i den milda vinden i Palermo, som också var ett centrum. Ett centrum för vad?

Hämndens sötma
”Jag är utsedd att leda, vilket innebar fullständig makt och inflytande. Trots samtliga rättegångsbeslut och domar. Mitt mål blir nu; att få ge min personliga vendetta. Min underbara utdelning av min ljuva hämnd. Vem blir målet för min vendetta? Vilken organisation har jag kvar? Vad är säkert? Vad är sant? Vad är bara flyktiga rykten som planterats av mitt motstånd?”

”I palatsets skugga”, författare Henrik Tibblin

Han älskade verkligen sin stad. Morgonbrisen från havet var så mild. Öppningarna och alla underbara byggnader, alla palatsen. Denna stad som alltid har haft en aristokratisk stil över sig. Som en betydelsefull handelsstad, som centrum för Opera och för konsten. Med alla dessa strålande parader mellan alla dessa ståtliga palats. Men i palatsens skuggor är man aldrig säker. Det är där det sker; utbytet av information, bulvaners budskap, ofta dolda bakom maskeraddräktens skepnad. Okända politiska manifestationer. Finns maffians familjer även här i norr? Signor Luppiolo höll stadigt om sin läderkoffert. Bara ett av mässingslåsen fungerade så locket glipade. Det var viktigt att inga spår fick märkas, på denna hans sista promenad. Det fanns inte längre några möjligheter till fortsättning nu. När dessutom nyheten nyss hade nått honom, såg han inte längre några möjligheter. Släkten kallar, familjen är alltid varje sann italienares högsta beslutande organ. Utan familjen var han ingenting. Vilka möjligheter hade han egentligen? Signor Luppilo visste sina vägar och sina palatsgångar. Men Pietro visste ingenting. Var han förlorad? Kunde han möta kraven?

NEWS FROM TIBBLINS NEW COMMUNITY 2017

Foundation Cultur à la Tibblin, Valencia Españja 

Foundation Cultur à la Tibblin är en verksamhet för kulturell utveckling. Våningen i Gandia, region Valencia, köptes i februari 2017, efter myndigt möte med Don notarium, Gandia. Gandia är beläget vid Medelhavet i den autonoma regionen Valencia. Året 2017 ägnas åt etablering, utrustning, upprustning, färdigställande av egendomen. Vi har en kulturell ambition, att skapa en kreativ skapande miljö, ett kulturcentre: utbyte, vistelse, ateljé, galleri.Uthyrning av våningen, att erbjuda konstskolor en skapande miljö i Spanien. Etablera sig som skapande resurs. Fonden bygger upp en bas för: stipendier, kurser, konstförsäljning.

https://henriktibblin.wordpress.com/2009/11/02/tibblin-fondation/

NEWS FROM TIBBLINS NEW COMMUNITY 2017

Parissviten är nu komplett

”Parissviten” utgör samlingsnamnet på fyra romaner, skrivna av Henrik Tibblin, som kretsar kring Paris: kärlek, konst, poesi, drama, teater, livets skeenden. Vi följer gestalter under livets upplevelser. Vi känner igen oss, kanske till viss del eller inte alls. Berättarformen är fri, vi vandrar just på en boulevard, vi flyttas kanske till något chambre separé. Allvar och dikt, broderas här, sammanhangen utvecklas, ibland byter vi spår. Som författare till detta epos, som givit mig så mycket genom skrivandet och som engagerat mig i tio år, nu är jag klar. Det känns stort, nästan heligt. Kalla det gärna en livsgärning.

https://henriktibblin.wordpress.com/category/bocker/

NEWS FROM TIBBLINS NEW COMMUNITY 2016

2016 publicerade Henrik Tibblin sin biografi Våga vilja & vilja våga, förlag Recito. Den 24 september presenterade författaren Henrik Tibblin tre av sina litterära verk, på världens största bok- och biblioteksmässa i Göteborg. Tibblins företag Tibblin & Partner, nu partnerföretag, som samverkar med andra aktörer för Stöd och matchning.

2016-05-04

Ämnen: Tibblins New Community  har sin verksamhet inom olika kulturområden.Livets konst, litteratur, lyrik och lite film. Här presenteras olika förmedlande uttryck, i olika tider och i olika atmosfärer. Betraktaren hämtar in sin upplevelse, från vilken del som önskas, från kulturmarknaden på denna community. Besökaren är välkommen att skriva kommentarer över upplevelsen, intrycket, komedin eller vad som finns att hämta.Konstnär Henrik Tibblin’s galleri med presentation av konstnären och ett galleri med  oljemålningar, 1976-1998.Författare Henrik Tibblin med Litteratursidor, webbförlag, romaner, bíografier, lyrik. 

Subject: Tibblin New Community has its operations in various fields of culture. Life art, literature , poetry and a little film. Here are various mediating expression, in different times and in different atmospheres. The viewer will pick up their experience , from the part that is desired , the cultural market in this community . Visitors are welcome to comment on the experience , impression , comedy or whatever is available . Artist Henry Tibblin ‘s gallery with presentation of the artist and a gallery of oil paintings, 1976-1998 . Author Henrik Tibblin with Literature Pages , web publishing , novels , biographies, poetry.

En Biografi presenteras 4 maj 2016.

Titel: Våga vilja och vilja våga

Författare: Henrik Tibblin

Boken är rikt illustrerad med författarens/konstnärens oljemålningar, med
unika fotografier från hans resor till Paris, Rivieran och till Italien.

Denna bok skildrar ett liv. Socionomen, författaren och konstnären Henrik Tibblin växte upp i en stor amöbaliknande familj, som växte, som svallade och ibland var helt oformlig. Sju systrar, blev frukten av flera äktenskaplig bildningar av hans föräldrar.

Vi lägger upp skildringen som en vandring; genom konsten, genom resorna till Frankrike och till Italien, som satte oförglömliga spår i Henriks gärningar.  Liksom yrkesvalet och släktens ursprung, faderns gärningar och det sceniska, både teater och film.  Henrik Tibblin är verksam inom flera kulturområden, som konstnär, som författare, poet och som skådespelare. Tibblin gav ut romanen ”Art de la Vie – Livets teater”, på Recito Förlagshus, 2011 och ”Schackpartisaner i Paris”, också Recito Förlagshus, 2015. Tibblin  har arbetat som skribent i flera år. Som redaktör och som författare till läroböcker och faktaböcker.

IM000046.JPG

Nu presenteras min nya roman: ”Schackparitsaner i Paris” presenterades på Göteborgs Bok- och Biblioteksmässan 2015

Sixty-century Paris and everything is possible. A refugee, a Russian Jew, Ivan Zebastopol, we meet when he has just been separated from their parents. He is so young and alone, completely omitted from Paris. The introduction describes the Russian immigration of intellectuals after the Russian Revolution. Then turns the stage into a shabby reality, the city where everything is possible, this ten years. Everything happens so fast, but to adapt and fit in, will be his first challenge. There are sixty and philosophers, criminals, clochards and literary figures revolves around Ivan, who takes the name Jean Ziap, an ordinary Parisians, from having been a Zebastopol dating. We live in an era of change. Where are the boundaries of the permissible and what is acceptable. Large and small events are reflected in this adventure.

Sextiotalets Paris och allt är möjligt. En flykting, en rysk jude, Ivan Zebastopol, möter vi när han just har skilts från sina föräldrar. Han är så ung och ensam, helt utelämnad i Paris. Inledningen skildrar den ryska invandringen av intellektuella efter den ryska revolutionen. Sedan övergår scenen i en sliten verklighet, i staden där allt är möjligt, detta årtioende. Allt händer så fort, men att anpassa sig och passa in, blir hans första utmaning. Det är sextiotal och filosofer, brottslingar, clocharder och litterära figurer kretsar kring Ivan, som tar sig namnet Jean Ziap, en vanlig parisare, från att ha varit en Zebastopol med anor. Vi lever i en förändringens tidevarv. Var finns gränserna till det tillåtna och till det acceptabla. Stora och små skeenden speglas i detta äventyr.

Boken beställs på länk: http://www.litenupplaga.se/1495

 

2015-06-27

40470_148753765152311_100000530654365_349090_3370395_n

Art de la Vie, art exhibition

News, We’ve vernissage at Gallery TRAVOS in Solna.

Solo exhibition by artist Henrik Tibblin,

along with a collection of international art,

including Picasso, Vincent van Gogh, Henri Matisse, Auguste Rodin.

Exhibition Period: 27 / 6-12 / 7

Art de la Vie, konstutställning

Nyheter, Vi har vernissage på galleri TRAVOS i Solna.

Separatutställning av konstnär Henrik Tibblin,

tillsammans med en samling internationell konst,

bl a Picasso, Vincent Van Gogh, Henri Matisse, August Rodin.

Utställningsperiod: 27/6-12/7

2015-05-30

News for Tibblin & Partner, The company part of TIBBLIN NEW COMMUNITY

New partner company. mission operations manager at TRAVOS AB http://www.travos.se

A consultancy specializing in support and matching, recruitment, training, culture.

We build up the business togheter now, the establishment phase.

the company is located in Solna City.

The 27/6 art exhibition, with my art, 27 / 6-12 / 7, gallery TRAVOS, Solna City

Opening with a little imagination, 14:00 27 June.

Now today passed my visitor counting 20,000 views. Now has 20 070 unique visitors visited Tibblin NEW COMMUNITY, since Nov 2010, from all over the world.

Congratulations to myself.

I give you beautiful summer greetings

Henrik Tibblin

Nyheter för Tibblin & Partner, företagsdelen av TIBBLINS NEW COMMUNITY

Nytt partnerföretag. uppdrag som verksamhetschef hos TRAVOS AB, http://www.travos.se

Ett konsultföretag inom stöd och matchning, rekrytering, utbildning, kultur.

Vi bygger upp verksamheten nu, etableringsfasen.

företaget är beläget i Solna city.

Den 27/6 konstutställning, med min konst, 27/6-12/7, galleri TRAVOS, SOLNA City

Vernissage med liten föreställning, 14:00 27 juni.

Nu idag passerade min besöksräkning 20 000 visningar. Nu har 20 070 unika besökare besökt TIBBLINS NEW COMMUNITY, sedan nov 2010, från hela världen.

Gratulerar till mig själv.

Jag ger er sköna sommarhälsningar

Henrik Tibblin

2015-04-02

Humaniora är min arena som ni vet. Jag jobbar nu med stöd och matchande för arbetslösa, i samarbete med arbetsförmedlingen. Det var en nyhet idag, att 25% EU-medborgare lever på existensminimum, med stor fattigdom och utslagning, som är en global social katastrof. Jag skrev en artikel, återges här, Länk: https://tibblinsblog.wordpress.com/2015/04/02/solidarity/.

Den nya minoritetsregeringen, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, togs genom budgetsammanträdet, med en ny budget för 2015, som beslutades, eftersom oppositionen inte skulle störta regeringen. Är det demokrati? Men bäst för landet, vilket gör SD maktlös. Film och skrivande fortskrider, och nu finns det ett manus som jag skickade, om det finns en film, ett uttalande i maj. TV-serier och reklamfilmer, vid vissa tillfällen, men det kommer att bli mindre möjlighet när jag arbetar med andra saker: matchning, stöd och coachning. Nu har jag 19.672 unika besökare sedan starten i november 2010.

Mitt bolag Tibblin & Partner http://anderst45.wordpress.com är aktivt, och är partner med The Lion & Partners, som förvaltar en del rekryteringsförfarande för Astar, extern aktör till AF .

Humanities is my arena as you know. I’m working now with support and matching for the unemployed, in cooperation with the employment office. It was a novelty today, that 25% EU nationals are in existence par with the great poverty and exclusion, which is a global social catastrophe. I wrote an article, reproduced here, Link: https://tibblinsblog.wordpress.com/2015/04/02/solidarity/.

The new minority government, Social Democrats and the Green Party, was taken through the budget session, with a new budget in 2015, which was resolved, because the opposition would not topple the government. Is that democracy? But best for the country, making the SD powerless. Film and writing progresses, and now there is a screenplay that I sent, if there is a movie, a statement in May. TV series and commercials, on some occasions, but there will be less opportunity when I work with other things: matching, support and coaching. Now I had 19,672 unique visitors since its launch in November 2010.

My company Tibblin & Partner http://anderst45.wordpress.com is active, and is a partner with The Lion & Partners, which manages some recruitment procedure for Astar, external actor to AF.

2014-12-04

Dagen efter regeringskrisen. Statsbudget 2015, skulle presenteras av regeringen. Efter voteringen förlorade regeringen. Budgeten för statens utgifter fick underkänt av riksdagen. Senast var det 56 år sedan, år 1958. Efter valet finns det 3 partiblock i den svenska riksdagen: regerande blocket S-MP, den borgerliga oppositionen alliansen M-C-FP-KD och SD, som ingen vill samverka med. Som ingen vill ha eller ta i med tång. Partiet som har 13% av folkets vilja. Som säger att de kommer att fälla varje regering, som inte följer deras program för att minska invandringen. Låst läge. Oppositionen budgetmotion går igenom. S-MP sitter kvar i regeringen, utlyser nyval till 22 mars 2015.

För övrigt rullar mitt bolag på, inga uppdrag för tillfället. Några saker på gång, inget klart. Har medverkat i några film- och TV-produktioner, som visas i vinter. Idag har vi fått  19 092  unika besök på Tibblins New Community. Och läsare har lämnat 3 832  kommentarer med uppskattande ord.

The day after the government crisis. State Budget 2015 to be presented by the government. After voting, the government lost. The budget for government spending were rejected by parliament. Last, it was 56 years ago, in 1958. After the election, there are three block party in the Swedish parliament: the ruling block S-MP, the bourgeois opposition alliance MC-FP KD and SD, which no one wants to interact with. That nobody wants or take in with tongs. The party which has 13% of the people’s will. Who say they will shed every government, who do not follow their program to reduce immigration. Locked position. The opposition budget motion pass. S-MP remains in government announces new elections to 22 March 2015.

Incidentally roll my company on, no assignments for the moment. Some things going on, nothing clear. Has appeared in a few films and TV productions, as shown in the winter. Today, we have received 19,092 unique visits Tibblins New Community. And readers have submitted 3832 comments with words of appreciation.

2014-10-22

Nya steg, ny utveckling. Den senaste veckan har världens fokus riktat sig dels på Ebola-epidemin i Afrika och Ubåtsjakten i Stockholms skärgård, och den förtvivlan när försvarsmakten/regeringen svär förbannelse för att ubåtsjakthelikoptrar plockades ner och sattes på museum. för nu kan man inte hitta u-båtarna som virvlar runt likt smidiga gråsälar i vattnet utanför Utö. Nå, detta rör ju inte mig. Mitt fokus har helt rört min nya verksamhet, som verksamhetsledare för DAN Kompetens Coaching. Ett nytt uppdrag som ger coachning till arbetssökande. http://sollentuncoach.wordpress.com   ger ytterligare information. Tibblins new Community, har fortsatt viss trafik, flera internationella kommentarer, som dokumenteras efter varje avdelning, artikel, stycke. Idag har  18 853 unika besök på Tibblins new Community.

New steps, new development. The past week has been the world’s focus directed both the Ebola epidemic in Africa and the submarine hunt in the Stockholm archipelago, and the despair when the armed forces / government swears curse for anti-submarine warfare helicopters was taken down and placed in a museum. for now you can not find submarines swirling like smooth gray seals in the water off Utö. Well, this tube‘s not me. My focus has completely moved my new business, as director of the DAN Skills Coaching. A new mission that provides coaching to job seekers. http://sollentuncoach.wordpress.com provide further information. Tibblin New Community has continued some traffic, several international comments, as documented by each department, article, piece. Today, 18,853 unique visits Tibblin’s New Community

2014-09-25

Hösten gör sitt intåg. Världen med USA i spetsen stormar Islamiska Staten (IS), som bedriver terrorkrigföring mot civila i Syrien och Irak. I Sverige, eftervalsdyningarna fortsätter: Moderaterna är tillintetgjorda, Socialdemokraterna skall bilda regering med Miljöpartiet och med stöd av Vänsterpartiet. Folkpartiet och Centerpartiet får sina inviter av Socialdemokraterna. I denna vecka skall Socialdemokraterna föreslå hållbar regeringslösning för talman(M) som i nästa vecka skall bytas mot ny talman (S). För mig själv har hösten börjat med tre filmningar, casting, provfilmningar, som blir inspelningar i nästa vecka. Tibblin & Partner håller i, men utan uppdrag f n. Idag har 18 737 besökare varit på sidan Tibblins new Community, sedan nov 2010.

Autumn makes its entrance. World led by the USA storms Islamic state (IS), which conducts terrorist warfare against civilians in Syria and Iraq. In Sweden, electionsmovement continues: Moderates are destroyed, the Social Democrats will form a government with the Green Party and with the support of the Left. Liberal Party and the Centre Party gets their overtures of the Social Democrats. This week, the Social Democrats propose sustainable government solution for Presidents (M) in the next week will be exchanged for new Speaker (S). For myself fall has begun with three filming, casting, auditions, which will be recorded next week. Tibblin & Partner holds, but without assignment f n. Currently has 18 737 visitors were on hand Tibblin New Community, since Nov of 2010.

2014-08-17

Sommaren är över. Italienresan var härlig. Valrörelsen i Sverige går mot sin final, riksdagsvalet 14/9. de rödgröna leder med 10 %. Vallöften duggar tätt. EU-migranter (läs tiggare) har blivit en norm i städerna, överallt den framsträckta muggen och ”please Money, please”. flera röster väcks för att förbjuda tiggeriet. Statsministern vill att svenska folket öppnar sina hjärtan ännu mer för flyktingar, som under 2014 väntas bli fler än 80 000. samtidigt som kommunerna i Sverige endast erbjuder plats för 12 000 flyktingar. Vem ska öppna hjärtat? Det är det offentliga Sverige som måste öppna portmonnän och finansiera det hela. Det är riksdagens beslut. Bättre vore att väcka frågan i EU, att hela välmående Europa, samtliga länder, erbjuder en fristat, åt de behövande, och inte bara några få länder, däribland Sverige.

Trafiken på Tibblins new Community: 18 503, unika besökare på sidan idag.

Summer is over. Italy trip was lovely. The election campaign in Sweden goes towards its finale, the parliamentary elections 14.09. the red-green leads by 10%. Election promises are pouring. EU migrants (read beggars) has become a norm in cities all over the proffered cup and ”please Money, please”. several voices raised to ban begging. The Prime Minister wants to Swedish people open their hearts even more refugees, which in 2014 is expected to be more than 80 000, while the municipalities in Sweden only offers space for 12,000 refugees. Who should open the heart? It is the public that Sweden needs to open the purse and fund it. It is the decision of Parliament. Better would be to raise the issue in the EU, that the whole prosperous Europe, all countries, offering a free state, to the needy, and not just a few countries, including Sweden.

Traffic on Tibblin’s New Community: 18 503 unique visitors to the site today.

2014-04-05

Första kvartalet har nu passerat. Som jag misstänkte före jul blir det stora rubriker vad gälla EU-migranter, tiggare i Sverige, och åtgärder som svenska samhället har för att möta denna misär. Debatten går nu het även i EU och i länder som Rumänien. men det är likafullt tiggare på gator och i t-banor. Krisen i Ukraina och det försvunna passagerarplanet utanför Australiens västkust och krigets Afghanistan tar nu upp nyhetsfloden. Politiskt är vi i början av valrörelsen och rödgrön majoritet enligt prognosmakarna.

Jag fokuserar nu mer och mer på företaget Tibblin & Partner, uppdrag som HR-konsult, som för närvarande inte hunnit mobilisera några affärer. Men några företag visar intresse, se vidare på hemsida http://anderst45.wordpress.com

Hemsidan Tibblins new Community har just nu 17 915 unika besökare, sedan 2010-11-01.

The first quarter has now passed. As I suspected before Christmas becomes big headlines as valid EU migrants, beggars in Sweden, and measures that Swedish society has to face this misery.

The debate is now hot even in the EU and in countries such as Romania. but there are beggars nevertheless on the streets and in the metro. The crisis in Ukraine and the missing passenger plane off Australia’s west coast and Afghanistan war is now taking up the new river. Politically, we are at the beginning of the election campaign and the red-green majority, according to forecasters.

I am now focusing more and more on the company Tibblin & Partner, missions HR consultant, currently not managed to mobilize some business. But some companies are showing interest, see the website http://anderst45.wordpress.com

The website Tibblin new Community currently has 17,915 unique visitors since 2010-11-01.

Henrik Tibblin

2013-12-27

2014, blir ett ekonomiskt starkt år, skriver DN.

2014, valåret, som blir en rysare.

Vad har vi med oss från 2013; global ekonomisk kris, oroshärdar i  länder med förtryckarregimer, naturkatastrofer, USA i gungning, med en alltmer impopulär president som kämpar för att införa “take care reformer”.

Sociala medier tar över alltmer. Kåkstäderna i storstäderna i Sverige uppmärksammas alltmer. Ett växande problem enligt socialtjänsten, men det saknas åtgärdsprogram för dessa EU-migranter. Statsministern allt mindre populär, allianspartier riskerar hamna utanför riksdagen om det skulle hållas val idag.

Det saknas fortfarande gemensamt regeringsalternativ från oppositionen, vilket S och Mp skulle tjäna på att börja diskutera istället för att bara bevaka sina hörn i  den nationella boxningsringen, för även Löfvén begriper att det måste till en allians med Mp och måhända V i en ny regering. Samtidigt som egen profilliering vill svenska folket se ministernamn florera på tablån, i dessa personvalstider. Oppositionen riskerar annars att förlora valet om ni inte agerar gemensamt, från början av valrörelsen, och inte efter semestrarna  sommaren 2014.   

Framför allt tar jag med mig den manifestation mot rasism, den 22/12, när vi, 18 000 samlades på Kärrtorp IP, för att säga ifrån, och sätta ner foten och kräva; Inga rasister på våra gator, våra torg eller städer.  

Jag önskar mina läsare ett gott slut och ett gott nytt 2014.    

What we have with us from 2013 ; global economic crisis , the trouble spots in countries with repressive regimes , natural disasters, the United States in flux, with an increasingly unpopular president who is struggling to impose ” take care reform .”

Social media is taking over more and more. Townships in major cities in Sweden attracted increasing attention . A growing problem according to the social services, but the lack of action of these European migrants. The Prime Minister increasingly less popular, alliance parties likely fall outside the parliament if it would be elections today.

There is still no common government alternative from the opposition , which S and Mp would serve to start the discussion rather than just defend their corner in the national boxing ring , because even Löfvén understand the need for an alliance with Mp and perhaps V of a new government. While self profilliering do the Swedish people see Minister ‘s name to flourish on the tableau , in these times of personal qualities . The opposition runs the risk of losing the election if you do not act together , from the beginning of the election campaign , and not after the summer holidays summer 2014.

Above all , I take with me the manifestation against racism , the 22/12 , when we , 18,000 gathered at Kärrtorp IP, to speak up, and put their foot down and demand ; No racists in our streets , our market places or cities .
I wish my readers a happy ending and a happy new 2014.

2013-12-25

En grön jul i år. Nu firar vi jul i stillhet. Firman är aktiv men ändå inte. Hela hösten har jag undervisat; i olika konstellationer, som utbildningsansvarig ”starta eget”, som uthyrd från Bilda och som ämneslärare på mellanstadiet i en grundskola, Västerhaninge.

Startade bloggen ”Tibblinsblog” i höstas, aktiv med cirka 1 100 läsare sedan dess.

http://tibblinsblog.wordpress.com

Hemsidan Tibblins new Community har just nu 17 229 unika besökare, sedan 2010-11-01.

https://henriktibblin.wordpress.com

Startade Tibblins fond, aktiefond med blandade svenska företag, genom min bank Nordea. Trygg sparfond.

Startar ev en asienbaserad fond i februari. bättre vinsutdelning, högre risk

Nu publicerat tio titlar på piratförlagets webbförlag kapitel1.se

http://www.kapitel1.se/henrik-tibblin

Planering för våren 2014:

Söker jobb. Möjligt att agera som HR-konsult. Fältet ligger öppet.

Jag önskar er ett fortsatt gott liv och ett gott nytt 2014

A green Christmas this year. Now we celebrate Christmas in peace. The firm is active but not really. All autumn I have taught: in various configurations, as Training Manager ”to start their own”, as a hired from Form and as a teacher in primary school in an elementary school, Västerhaninge.

Started the blog ”Tibblinsblog” last fall, active with approximately 1,100 readers since.
http://tibblinsblog.wordpress.com

The website Tibblin new Community currently has 17,229 unique visitors since 2010-11-01.
https://henriktibblin.wordpress.com

Started Tibblin fund, unit trust with mixed Swedish company, through my bank Nordea. Safe savings fund.
Starts possibly a asia based fund in February. better profit dividend, higher risk

Now published ten titles on the pirate publisher’s web publishing kapitel1.se
http://www.kapitel1.se/henrik-tibblin

Planning for spring 2014:
Looking for a job. Possible to act as an HR consultant. The field is wide open.

I wish you still a good Life and a good 2014

Henrik Tibblin

2013-11-30

Vintern närmar sig, kylan tränger på, kallt om öronen. många besökare 16 994, unika besökare just nu, på huvudsidan Tibblins new community https://henriktibblin.wordpress.com

Då finns också gallerisidan http://henriktibblinblog.wordpress.com  och litteratursidan http://litteraturtibblin.wordpress.com  och slutligen bloggen http://tibblinsblog.wordpress.com Bloggen aktualiserar olika ämnen inom kultur, politik, socialt liv i Sverige och på andra platser.

Jag önskar alla mina läsare fortsatt gott liv och god läsning.

Winter is approaching, the cold penetrates the cold ears. many visitors 16 994 unique visitors right now, on the main page Tibblin new community https://henriktibblin.wordpress.com

Then there is also the gallery page http://henriktibblinblog.wordpress.com and Literatur page http://litteraturtibblin.wordpress.com and finally blog http://tibblinsblog.wordpress.com blog raises various topics in culture, politics, social life in Sweden and in other places.

I wish all my readers continued good life and good reading.

Henrik Tibblin

2013-10-26

Now we are in the middle of the dark fall, winter approaching, winter wheels on the car. The projects I have worked on since the summer, as Training Manager ”start her own business” with staff strategists as a partner in my company ”Tibblin consultations and Tibblin & PARTNER” has performed well and completed. Trained ten entrepreneurs to open her own business. There was no continuation of the mission. Can say that we were starting with establishment, professional advice and support for these ten entrepreneurs.

My next step will be to go back to primary education, where I teach students of 10-15 years of age in municipal primary schools. runs until christmas 2013.

There is always the opportunity to contact Tibblin & PARTNER, by http://tibblinsblog.wordpress.com blog and website http://anderst45.wordpress.com

Nu är vi mitt i den mörka hösten, vintern närmar sig, vinterhjulen på bilen. det uppdrag som jag har jobbat med sedan sommaren, som utbildningschef ”starta egen näringsverksamhet” med personalstrategerna som partner, i mitt bolag ”Tibblins konsultationer och Tibblin & PARTNER” har utvecklats väl och avslutats. Utbildade tio entreprenörer till att öppna egen firma. Det blev ingen fortsättning på det uppdraget. Kan säga att vi utgjorde starten, med etablering, professionella råd och stöd för dessa tio entreprenörer.

Mitt nästa steg blir att gå tillbaka till grundskoleutbildningen, där jag undervisar elever i 10-15 års åldern inom kommunala grundskolor. pågår fram till julen 2013.

Det finns alltid möjlighet att kontakta Tibblin & PARTNER, genom blog  http://tibblinsblog.wordpress.com och hemsida http://anderst45.wordpress.com

2013-08-31

Sommaren går mot slutet. Mörka kvällar men fortfarande varma dagar. Personligen blir det ingen utveckling för mitt uppdrag som lärare i ”starta eget företag” hos Personalstrategerna. Jag börjar istället som grundskollärare år 7, med Svenska och Engelska som ämnen. Uppdraget pågår under hela terminen fram till jul. Jag startade också en blogg igår. http://tibblinsblog.wordpress.com som vidgar perspektiven, vari jag skriver om heta ämnen, spännande filminspelningar, boksläpp, nyheter. Där förstås era kommentarer är välkomna. För webbsidornas utveckling är det skönt att se att antalet läsare ökar brant, nu 16 758 besökare och läsare från världens alla hörn, sedan starten november 2010.

Summer is towards the end. Dark evenings but still hot days. Personally, there will be no development for my job as a teacher in the ”Starting Your Own Business” by Staff Strategists. I will start instead of primary school teachers in seven, with Swedish and English as subjects. The mission will continue throughout the semester up to Christmas. I also started a blog yesterday. http://tibblinsblog.wordpress.com that broadens perspectives, which I write about hot topics, thrilling cinematography, book release, news. There, of course, your comments are welcome. For web pages development, it is good to see that the number of readers increases sharply, now 16 758 visitors and readers from around the world, since its inception in November 2010.

2013-07-25

Nu börjar semesterperioden, och i ett slag minskar flödet kommentarer från mina läsare, till några hundra i veckan. Har noterat att det nu funnits över 15 000 unika besökare sedan starten, november 2010. Spridningen är fortfarande god, alla kontinenter, fortfarande med tonvikt på USA, men även läsare från Asien och Australien lämnar ofta kommentarer. Nyhet för denna period är att vi säljer nu kopior av de konstverk som presenteras i gallerierna. Länken till gallerisidan är också tydligt markerad. En nya konstutställning är också presenterad, Chez galleri Tibblin 2013 II. Konsten presenteras på http://henriktibblinblog.wordpress.com . Inför sommaren har hemsidan också fått en ny design, med en svalkande fruktdrink i fokus.

Now the holiday season, and in a stroke reduces the flow of comments from my readers, to a few hundred a week. I have noticed that there now existed for over 15 000 unique visitors at the homepage since its launch, November 2010. The spread is still good, all continents, still with an emphasis on the U.S., but also readers from Asia and Australia often leave comments. New for this period is that we are now selling copies of the artwork featured in the galleries. The link to the gallery page is also clearly marked. A new art exhibit is also featured, Chez gallery Tibblin 2013 II. The art featured on http://henriktibblinblog.wordpress.com. Before the summer, the website has also been redesigned, with a refreshing fruit drink in focus.

2013-06-30

Sedan April har Tibblins New Community utvecklas till en stor webbsida som nu läses internationellt och som också kommenteras internationellt. Cirka 1 000 ny kommentarer registreras varje vecka och idag finns 13 400 unika besökare och varje kommentar finns kvar i 4 veckor. Sidan har också utvecklats, flera avsnitt är nu översatta, och sidan kan läsas på samtliga språk, genom google. Några större förändringar har inte skett. De mindre webbsidorna som startade i april, har måttligt med besökare. allt finns ju förstås i den stora Tibblins new Community. Konsultverksamheten Tibblin & Partner, har upphört att vara verksamma, då Henrik börjat en tjänst som utbildningsansvarig inom Personalstrategerna AB region Stockholm.

Since April has Tibblin New Community to become a great web page which now read internationally and also get comments internationally. Approximately 1 000 new comments recorded every week and   there    are   currently 13 400 unique visitors and each comment is left in the site for 4 weeks. Page has also been developed, several sections have now been translated, and the page can be read in all languages, through Google. No major changes have been made. The smaller websites that began in April, has moderately with visitors. Everything is there understood in the large Tibblin new community. The consulting business Tibblin & Partner, has ceased to be active, when Henry started a service training manager in staff Strategists AB Stockholm Region.

2013-04-31

Bra utveckling för denna Webb. Nu har vi över 10 000 unika besökare sedan starten 2010-11-01. Dessutom har antalet kommentarer, som finns kvar efter rensning av spam/shit/dust, blivit många fler, som nu överstiger 1 200. Jag ägnar en timme om dagen för att besvara ”my readers”. Nyligen medverkade jag i en svensk långfilm, med bland andra Michael Nyqvist. Jag har också startat en webb som beskriver mina filmerfarenhet genom åren, sedan 1992. Sidan heter naturligtvis MovieTibblin   http://movietibblin.wordpress.com

Good developing for this webb. Now we have over 10 000 unic visitors, sience the start at 2010-11-01. The sum of comments, if we take away spam/shit/dust, is now over 1 200 comments. I use one hour each day to answer my readers. That is my best hour. Last week I was also acting in a Swedish Movie. I have also strated a webb for my experience from film, Theatre, television, sience 1992. The webb is called, of course MovieTibblin  http://movietibblin.wordpress.com

Thank you, all my readers from all over the Earth!

Henrik Tibblin

2013-03-28

Bra utveckling. Jag medverkar nu i tre reklamfilmer som är inspelade under första kvartalet. Inga nya spelfilmer. Har öppnat kontakt med Bilda personalmäklare, som erbjuder jobb som pedagog. Nu arbetar jag som pedagog för kom vux i Huddinge gymnasium, vårterminen 2013.

Har också öppnat en särskild webb för min konst, GalleriTibblin, länk http://henriktibblinblog.wordpress.com  och en litteratursida, LitteraturTibblin, länk http://litteraturtibblin.wordpress.com

2013-02-28

Det nya året har börjat lite skakigt, några filmproduktioner som jag har medverkat i har det blivit. Vernissage för nytt webbgalleri, där jag visar konst från 1982, egna målningar: Paris, Provence, Revolution, några politiska dukar.

Galleri Tibblin: http://henriktibblinblog.wordpress.com

Jag har ju lämnat myndigheten, och vikarierar som pedagog just nu, i väntan på jobbet, inom HR, personal, utveckling. Har inte öppnat firman ännu, men har en hemsida med tjänster inom HR

Tibblins konsultationer:      http://anderst45.wordpress.com

2012-12-25

Nu stundar det nya året. 2013 står för dörren, och vi börjar summera det gångna året. Det började med en nedläggning. Tibblin & Partner, konsultbolaget gick i graven, då det blev en statlig anställning för mig. Ett år där coachning tog all min kraft. Nya villkor, ny lärdomar. Men det tog slut 31/12. För nästa steg på jobbsidan, allt är fortfarande oklart. Men en avsiktsförklaring är gjord: Tibblins konsultationer kan uppstå i någon form. Det återstår att se i vilken form, och jag måste avvakta  en period. Jag har även uppdaterat mitt filmengagemang, så efter medverkan i två lyckade produktioner under 2012, har filmagenter kontaktats.

Nu är det dags att önska ett gott nytt år, 2013

___________________________________

2012-10-31

Jubileum !

Idag är det tvåråsjubileum för Tibblins New Community’s webb. Vi har en omfattande internationell spridning också med besökare från alla kontinenter. Med över 5 870 unika besökare, sedan november 2010,  med ett flöde av kommentarer och uppskattande ord, för romaner, föreställningar, utställningar och lyrik tillsammans med andra inslag på vår webb. Även facebook-besökare som får nys om nyheter på webben Tibblins New Community , skickar sina hjärtliga kommentarer, och vänner och bekanta som får syn på något nytt som dyker upp på webben Tibblins New Community, något som kan leda till att nya böcker publiceras, hämtade från vårt webb-bibliotek. Avsikten är nu att lägga till en avdelning med engelskspråkigt material, texter och innehåll.

Tack för Er uppskattning

Henrik Tibblin

Today is two years jubileum for Tibblins for New Community’s web. We have an extensive international distribution also with visitors from all continents. With over 5870 unique visitors since november 2010, with a flow of comments and words of appreciation for novels, performances, exhibitions and poetry together with other features on our website. Even facebook visitors who get wind of news on the web Tibblins New Community, sends his heartfelt comments, and friends and acquaintances who sees something new that pops up on the web Tibblins New Community, which may lead to new books published, downloaded from our online library. The intention now is to add a section of English-language materials, texts and content.

2012

Företaget avvecklas och Henrik Tibblin fortsätter som anställd, coach och arbetsförmedlare, Stockholms län. Konsten tar en paus för Henrik. Desto mer handlar året om litteraturen, där ”Schackpartisaner i Paris” omarbetas och ”Dramat om min franska kusin” fullbordas och presenteras på Kapitel 1’s webbförlag. Inspelning nya avsnitt Kvarteret Skatan, Svensk humor, SVT, Henrik Tibblin medverkar som mekonomengubbe i sketchen.  Filminspelning, Jonas Gardell ”Torka aldrig tårar utan handskar”, Henrik Tibblin medverkar som gäst på  RSL-klubben i Stockholm.

2011

Året har varit fokuserat på etablering av företaget Tibblin & Partner, med arbetsmarknadsprogram: coachning, rekrytering, bemanning.   

Året då Henrik Tibblins debutroman ”Livets teater-Art de la Vie” presenteras på Bokmässan i Göteborg

2010

2010-05-31  Grotesco II, med Henrik Dorsin, blir som TV-serie i höst. Henrik Tibblin medverkar i flera avsnitt, bland annat som riksdagsman i plenisalen. Härligt att vara med i detta gäng.

2010-05-21 Vi ordnade en bejublande KULTURAFTON på Adaptus Bemanning. Med Åke Martillo på luta och gitarr, spansk sång och likaså spel till Henrik Tibblins lyriska betraktelser av Stockholm, Paris och Provence. En lyckad kväll tyckte alla som var med.

2010-03-08   Nytt konsultuppdrag, som coach. se vidare Tibblins Konsultationer. Filmåret 2010 rullar vidare. Henrik medverkar i julkalendern 2010, i SVT Bubblan som repr för svenska pilotförening Arlanda, och i Den bästa generationen, Sv.näringsliv. Romantävlingsmedverkan: Varje månad under 2010 arrangerar webbförlag Kapitel 1, en litterär tävling. för Februari tävlade  Henrik Tibblins Art de la Vie. För Mars tävlar Göteborgssyndikatet.

2010-01-25   Konsultverksamheten har nu fått ökad aktivitet. Uppdrag sedan 25:e, försäljningskonsult för Access AB, för småföretag och medelstora företag i Sverige.Se vidare Tibblins konsultationer 

2010-01-24 Filmåret 2010 börjar med en temafilm för Handelshögskolan, Börskraschen 2009. Sektorfilm gör en dramatisk panikartad utrusning av 30 allvarliga kostymklädda börsmäklare som flyr i panik från en börskrasch.

Red.sign: HGT

2010-01-19    Vi inleder det  nya året med nya utvecklingsmöjligheter. Det vackra vintervädret består. Inte fullt  så kallt längre. Publicerar ett nytt avsnitt i Tibblins New Community: ”La plus petite Village, d’Utelle” som berättar om familjens, sedan 1972, del i en by i sydfranska Alper. Vårt gamla hus står bestämt kvar på rue Massena d’Utelle. 2010 års filmande börjar redan nu i januari. En projektfilm som publiceras av Sektorfilm för Sthlm Handelshögskola, där jag ska göra en kostymklädd senior. Skall även casta för Adventskallendern 2010 av SF. På väg att få uppdrag inom företagshälsovården och /eller som coach och/eller inom arbetsförmedlingen.

Red.sign: HGT

Gott Nytt år 2010

2009

2009-12-31Vi avslutar året med en lugn vecka. Konsultuppdraget beträffande säljföretagets personalstrategi är avslutat efter månader av teambildning, rekrytering, utbildning och anställning. Företaget gick inte att rädda och är nu satt i konkurs. Nuvarande konsultuppdrag som intervjuare hos SKOP. På filmfronten inget att tillägga, efter en stor filmhöst, se tidigare inlägg. Konsten befinner sig i vila och litteraturen har haft sin mest framträdande plats i verksamheten någonsin, med 11 titlar publicerade i webbförlaget.

2009-11-18Det företag som Tibblins konsult konsulterades till i augusti, har nu gått i konkurs, så det konsultuppdraget har upphört.

Vad som har hänt i övrigt under hösten är att författaren Henrik G Tibblin nu har publicerat 10 titlar på webbförlaget Kapitel 1, som ägs av Piratförlaget. Genom länken finns de tillgängliga att läsa. http://www.kapitel1.se/henrik-tibblin

____________________________________

2009-10-26Nu är åtta titlar av författare Henrik Tibblin publicerade på webb Förlaget Kapitel 1. Sex romaner och en diktsamling och en biografi.

Hänvisning sker till författarens länk  http://www.kapitel1.se/henrik-tibblin

2009-10-18Poesi för livet – Poetry for Life, författare Henrik G Tibblin

Diktsamling som nu publiceras

http://www.kapitel1.se/henrik-tibblin/poesi-for-livet

2009-10-16Schackpartisaner i Paris, författare Henrik G Tibblin

Roman som nu  publicerats på webb:

http://www.kapitel1.se/henrik-tibblin/schackpartisaner-i-paris-

2009-10-14Art de la vie – Livets konst, författare Henrik G Tibblin

http://www.kapitel1.se/henrik-tibblin/art-de-la-vie—livets-teater

Författaren publicerar nu ”Art de la Vie – Livets konst” på denna saight.                                                                                 .

Red.sign: HGT

_________________________________

2009-10-10

Under hösten har Tibblins konsultationer agerat som räddare för ett företag i Stockholm. När konsulten fick uppdraget fanns det inte mycket kvar av företaget. Nu är jobbet att skapa volym i företaget, och vår konsult började annonsera efter bra säljare. och märkte att stockholmsregionen är en svår marknad att hitta de rätta säljarna med klös. Företaget medgav att det krävdes att söka sig utanför Sthlm. Nu bildas säljteam i Norrköping och i nästa vecka ska konsulten till Västerås och veckan därefter till Gävle för teambuildning.

Red.sign: HGT

________________________________________

2009-10-05

Ny roman presenteras. Henrik Tibblin har nu skrivit klart en ny roman, som inte är publicerad än.

2009-10-03

Filmhösten 2009

Tibblin medverkar i stort och smått under filmhösten 2009. ”Sommar med Göran”, här spelar Tibblin en affärsman som på PR-partyt drabbas av orkanen, så tältet lyfter.  ”Beck – i stormens öga”, här spelar Tibblin en säkerhetspolis. I den lite mystiska dramaserien ”Mannen under trappan”,  gör han en galleribesökare. Som ett mellanspel gör han reklamfilm ”SF-reklam” Film är bäst på bio – och här spelar Tibblin ”Årets förman”. Alecta-reklamen om alla pengar som blir klassiska levande figurer – här gör Tibblin en Gustav Vasa. I en tysk TV-film ”Det Svarta Rummet”, med kommissarie Block, gör Tibblin en restauranggäst. Bland andra skådespelare finns svenske  Rolf Lassgård.
”Män som hatar kvinnor”, som redan har varit uppe ett halvår. Här gör Tibblin en roll som en man i släkten Vanger.
Fransk TV intervjuade Henrik Tibblin på premiärkvällen 27/2, Rigoletto, Stockholm.
”Il y a un film du period noir de la Suede. Avec l’extreme de politic droit/nazism, capitalism, et l’extreme de sex. Histoire: Un grand famile de capaital de Suede, fait l’extreme activitet pour de sex de femme, act criminal. Sexual activity : Sex pour le mort, sience 1946.. L’anné 2004, un journalist et une jeunne femme commes Pippi long-stocking, fait la sellucion de la histoire de la crime.  Capital – sex –  criminal – mort – journalistic modern”.
Det är en film från den svarta perioden i den svenska historien. Med extrem högerpolitik, nazism  förtryck, familjeband
En  kapitalstark svensk, fötryckande sexualitet, sex som leder till död, ett mordrama som pågått sedan  sedan 1946.
2004 kommer en ung kvinna likt Pippi Långstrump och löser fallet, Lisbeth Salander.
 Kapital – sex – kriminalitet – död – modern journalistik.

3 svar på “News from Tibblins New Community

  1. Thanks for all of the work on this web page. Kate delights in getting into internet research and it’s easy to see why. We hear all about the lively manner you produce great guidelines by means of your web site and as well as strongly encourage contribution from other individuals on that issue plus our princess is now becoming educated a lot. Take pleasure in the rest of the year. You are carrying out a tremendous job.

  2. Pingback: Tibblins new community | Tibblins New Community
  3. Pingback: Tibblins New Community – INDEX | Tibblins New Community

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig om hur din kommentarsdata bearbetas.

%d bloggare gillar detta:
close-alt close collapse comment ellipsis expand gallery heart lock menu next pinned previous reply search share star